Sissosten sukuseura

Kantele

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVlO VUOSlKSl 2001 - 2002

Toiminta

Kahden edellisen toimintakauden tapaan uuden toimintakauden tehtäviä ovat sukukokouksen päätösten täytäntöönpanotyönä jäsenmaksujen kanto, sukuseuran jäsenten ja suvun jäsenten osoiterekisterin täydentäminen ja ajantasalla pito, talousasioiden ja kirjanpidon hoito sekä 4. Sukukokouksen koollekutsumiseen ja valmisteluun liittyvät tehtävät. Lisäksi vireillä olevista asioista viirin mahdollinen jatkosuunnittelu ja viirin valmistuttaminen (pieni erä) sekä internet-kotisivujen edelleen kehittely lienevät mahdollisia työtehtäviä. Sukututkimustyö jatkunee ja tarkentunee ajan myötä. Ja luonnollisesti kaikki sukukokouksen päättämät uusien tehtävien valmistelutyöt kuuluvat hallitukselle.

Talousarvio vuosiksi 2001 - 2002

Tuotot:
1. Tilivuosien 1997-2000 ylijäämä 5500,00 mk
2. Jäsenmaksutuotot (arvio) 5000,00 mk
3. Arpajais- yms.tuotot sukujuhlan yhteydessä 1000,00 mk
Yhteensä 11500,00 mk

Kulut:
1. Ns. toimistokulut (kopiointi, postimaksut,kirjekuoret, paperit ym.) 1000,00 mk
2. Hallituksen kokouskulut (esim. matkakulut ym.) 1500,00 mk
3. Sukujuhlan ja -kokouksen järjestelykulut 1500,00 mk
4. Viirin valmistuttaminen (pieni erä, jos asia kehittyy toteutusasteelle) 2000,00 mk
5. Muut ennalta arvaamattomat kulut 500,00 mk
6.Ylijäämä toimintakaudelle 2003 – 2004 5000,00 mk
Yhteensä 11500,00 mk

HALLITUS

MS WordYlläoleva teksti MS Word-muodossa

Etusivulle Simana Sissonen Sissolan pirtti Muuta aineistoa
Historia Tiedotteet Yhteydenotot

(c) Copyright Sissosten sukuseura / Juha Sissonen