Sissosten sukuseura

Kantele

Ilomantsi

TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 1997 - 1998

1. sukukokous

Sissosten suvun 1. sukukokouksen kutsuivat koolle Elma Sissonen ja Marja Martiskainen. Heille lämmin kiitos. Sukukoukous pidettiin Ilomantsissa Meksrijärven Sissolassa heinäkuun 12. päivänä 1997. Kokouksen avasi ortodoksinen isä Raimo Sissonen, joka toimitti hartauspalveluksen. Tämän jälkeen Joensuun Yliopiston tutkija Laura Jetsu esitelmöi Sissosten suvun vaiheista, erityisesti Simana Sissosesta, Sissolan talon historiasta ja esitti kokousväelle Sissolasta tehdyn multivideofilmin. Mittavan työn sukututkimuksen parissa tehnyt Teuvo Martiskainen kertoi lyhyesti sukututkimustyön vaiheista. Sukututkimusta oli kokouspaikalla mahdollisuus ostaa edulliseen hintaan. Myös "Mekrijärven Sissola"-kirjaa oli saatavilla. Kokousväen ruokailu tapahtui läheidyydessä olevan Joensuun Yliopiston tutkimusaseman ruokalassa,jossa oli tarjolla karjalaisen pitopöydän herkut. Kokouksessa oli läsnä 76 henkilöä.

Varsinaisessa kokouksessa puheenjohtajana toimi sukukokouksen avaaja raimo Sissonen, sihteerinä Helmer Sissonen ja pöytäkirjan tarkastajina Irma Väisänen ja Teuvo Martiskainen.

Kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa Sissoten Sukuseura, ja laadittiin säännöt, joita ei kuitenkaan tositaiseksi rekisteröidä yhdistysrekisteriin, jotta sääntöjen soveltuvuudesta ja toimivuudesta kättännössä saataisiin kokemusta. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 50 mk/henkilö vuosiksi 1997- 1998.

Hallinto

Laadittujen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä ja sen toimilkausi on kaksi vuotta. Kokous valitsee sukuseuralle keskuudestaan puheenjohtajan, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana. Sukuseuran ensimmäiseksi puheejohtajaksi valittiin Raimo Sissonen. Hallituksen muut jäsenet olivat Helmer Sissonen, Elma Sissonen, Marjatta Sissonen, Teuvo Martiskainen ja Irma Väisänen.

Tilintarkastajina toimivat Hilkka Sissonen ja Raili Sissonen sekä varalla Marja Martiskainen ja Pirjo Sissonen.

Yhdyshenkilöinä toimivat seuraavat:

-Ilomantsi: Teuvo Martiskainen ja Elma Sissonen

-Helsinki-Kuusamo-Suomussalmi: Helvi Sissonen

-Turku: Kirsti Miettinen ja Helmer Sissonen

-Keski-Suomi- Pohjanmaa: Hannu Sissonen ja

-Joensuu-lahti: Marjatta Sissonen

Toiminta

Kuluneella toimintakaudella sukuseuran hallituksen toiminta on käsittänyt lähinnä sukukokouksen päätösten täytäntöönpanotyönä jäsenmaksujen kannon, sukuseuran jäsenten ja suvun jäsenten osoiterekisterin perustamisen, täydentämisen ja ajantasalla pidon, talousasioista, kuten kirjanpidosta, huolehtimisen sekä 2. Sukukokouksen koollekutsumiseen ja valmisteluun liittyvät tehtävät.

Hallitus piti toiminta-aikanaan 3 kokousta.

HALLITUS

Etusivulle Simana Sissonen Sissolan pirtti Muuta aineistoa
Historia Tiedotteet Yhteydenotot

(c) Copyright Sissosten sukuseura / Juha Sissonen