Sissosten sukuseura

Kantele it SISSOSTEN SUKUSEURA

Ilomantsi

Kokouksen nimi: Sissosten sukuseuran Sukukokous
Kokouspaikka: Ilomantsin Parppeinvaara, Parppeinpirtti
Kokous aika: lauantai 14.07.2001 n. klo 13.00
Läsnä: 51 sukuseuran jäsentä (liite 1)

PÖYTÄKIRJA

1§ Sukukokouksen avaus

Sukukokouksen avasi sukuseuran puheenjohtaja Raimo Sissonen toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja viittasi tri Spoofin tekemään sukututkimukseen, missä on tutkittu sukulaisten välistä yhteydenpitoa ja sukulaisuuden merkitystä tänä päivänä.

2§ Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan/ääntenlaskijan valinta

Sukuseuran sääntöjen 16. § mukaan sukukokouksella valitaan puheenjohtaja ja sihteeri hallituksen ulkopuolelta sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten varalta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Sissonen, sihteeriksi Irma Väisänen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Yrjö Sissonen ja Eija Makkonen, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15. §:n mukaan sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta ja sen määräämässä paikassa joka toinen vuosi heinäkuun toisena viikonloppuna. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmm valittujen yhteyshenkilöden kautta lähetetyillä kutsukirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella tai muilla tavoilla.Todettiin että kokouskutsu + esityslista oli postitettu säännön 15. §:n mukaisesti ja läsnä oli 51 suvun jäsentä, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

4 § Kokouksen työjäriestys - esityslista

Kokouksen työjarjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

5§ Ilmoitusasiat

Tiedotettiin mm., että osoitteenmuutoslomakkeet saatavana sukuseuran nettisivuilta, jotka samalla todettiin hyviksi ja laadukkaiksi.

6§ Sukuseuran sääntöjen tarkistaminen

Hallituksen ehdottamat lisätarkennukset sääntöihin käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavasti: n 2 momentin 1 ja 2 lause muotoon: "Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta." -15 §:n l . lause muotoon: "Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta ja sen määrämässä paikassa joka neljäs vuosi heinäkuun toisena viikonloppuna." -16 §:n l.kohta muotoon: "hyväksytään neljän edellisen vuoden toimintakertomus." -16 §:n 2.kohta muotoon: "hyväksytään neljän edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille." -16 §:n 3.kohta muotoon:"vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio." -16 §:n 5.kohta muotoon: "valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan alkaneen ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa." - 16 §:n 6. kohta muotoon:"päätetään alkaneena ja sitä seuraavana kolmena kalenterivuotena kannettavan jäsenmaksun suuruus."

Lisäksi hallitukselle päätettiin pyytää valtuudet tehdä sääntöihin yhdistysrekisterin vaatimia pienehköjä tarkistuksia.Samalla päätettiin, että sukuseura ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

Varsinaiselle sukukokoukselle ilmoitetaan, että sukukokousten välillä suvun jäsenille pyritään järjestämään mielenkiintoinen retki, osallistumista johonkin kulttuuritapahtumaan tai jotakin muuta kiinnostavaa toimintaa.

7§ Sukuseuran viirin suunnittelu

Sukuseuran viirin suunnittelu kilpailuun ei määräajassa eikä sen jälkeenkään ole tullut yhtään ehdotusta viiriksi.Päätettiin että viirin suunnitteluasia annetaan hallituksen päätettäväksi ja toteutettavaksi, ja seuraavassa kokouksessa asia tuodaan sukuseuran kuultavaksi ja nähtäväksi.

8§ Hyväksytään kahden edellisen vuoden toimintakertomus

Toimintakertomus vuosilta 1999-2000 hyväksyttiin.

9§ Hyväksvtään kahden edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Kahden edellisen vuoden 1999-2000 tilit olivat nähtävänä kokouksessa, jossa ne myös esiteltiin samoin kuin tilintarkastajien lausunnot ko. vuosilta. Tilit ja tilinpäätös vuosilta 1999-2000 hyväksyttiin ja vastuuvapaus tilivelvolliselle myönnettiin.

10§ Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen vuoden ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2001-2005 esiteltiin ja hyväksyttiin .

11§ Sukuseuran hallituksen valitseminen

Sääntöjen 11 §:n 1-3 mom: Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa kokouksessa.Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja yksi varajäsen.Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.Edellisellä kaudella hallitukseen ovat kuuluuneet puheenjohtajana Raimo Sissonen sekä jäseninä Elma Sissonen, Irma Väisänen, Tiina Huohvanainen, Helmer Sissonen ja Erkki Sissonen. Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Raimo Sissonen, varapuheenjohtajaksi Tiina Huohvanainen, hallituksen jäseneksi/sihteeriksi Jaakko Hamunen ja varajäseneksi Paavo Ryhänen.

12§Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Sääntöjen 16 §:n 5. kohdan mukaan valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen ja kolmen sitä seuraavan vuoden tilejä ja seuran hallintoa. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Irma Väisänen ja Raili Sissonen, varatilintarkastajiksi Eija Makkonen ja Hilkka Sissonen.

13§ Jäsenmaksu vv. 2001-2005

Jäsenmaksu on ollut vuosina 1997-2000 50 mk/vuosilhenkilö. Alle 18- vuotiaat ja yli 75 -vuotiaat on vapautetut jäsenmaksusta. Jäsenmaksu perusteisiin ei tullut muutoksia ja vv .2001-2005 jäsenmaksuksi päätettiin 50 mk/vuosi/henkilö.

14§ Sukuseuran kokousten kokouskutsutapa ja mahdollinen ilmoituslehti.

Kokouksen koollekutsumisesta päätettiin ilmoittaa kirjeitse ja ilmoituksella Pogostan Sanomissa.

15 § Muut mahdolliset asiat.

Todettiin että kutsukirjeitä oli lähetetty 80 kappaletta. Läsnäolleet kirjataan pöytäkirjan liitteeksi.

16 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Hannu Sissonen päätti kokouksen kiittämällä hallitusta sukuseuran toiminnasta.

Kuopiossa, 20.08.2001

Hannu Sissonen, puheenjohtaja
Irma Väisänen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Eija Makkonen
Yrjö Sissonen

---- * * * ---
Etusivulle Simana Sissonen Sissolan pirtti Muuta aineistoa
Historia Tiedotteet Yhteydenotot

(c) Copyright Sissosten sukuseura / Juha Sissonen