Sissosten sukuseura

Kantele

Hallituksen kokous 14.07.2001 alkaen n. kello 8.30 ja päättyen kello 9.40.

PÖYTÄKIRJA 1/2001


Kokouspaikka: Ilomantsi, Mantsintie 7, Ortodoksisen seurakunnan virasto

Läsnä: Raimo Sissonen, Tiina Huohvanainen, Irma Våisänen, Elma Sissonen, Erkki Sissonen ja Helmer Sissonen. Puheenjohtajana toimi Raimo Sissonen ja sihteerinä Helmer Sissonen.


1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisessa järjestyksessä kokoonkutsutuksi ja jäsenten lukumaarään nähden päätösvaltaiseksi.

2§ Tilintarkastuskertomukset vv. 1999-2000

Käsiteltiin tilintarkastuskertomukset w. 1999-2000 ja päätettiin jättää ne, samoinkuin tilinpäätökset em vuosilta, varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi.

3§ Sukuseuran sääntömuutosehdotuksen tarkistaminen eräiltä osin

Aikaisemmassa hallituksen kokouksessa oli tehty sukuseuran sääntöihin muutosehdotukset yhdistysrekisterin suorittaman ennakkotarkastuksen ehdottamalla tavalla. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen hallitus päätti ehdottaa seuraavat lisätarkennukset käsiteltäviin sääntöihin:

 • 11 §:n 2.momentin 1. ja 2 lause muotoon: "Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta."
 • -15 §:n 1. lause muotoon: "Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta ja sen määräämässä paikassa joka neljäs vuosi heinäkuun toisena viikonloppuna."
 • -16 §:n 1) kohta muotoon: "hyväksytään neljän edellisen vuoden toimintakertomus,"
 • -16 §:n 2) kohta muotoon: "hyväksytään neljän edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,"
 • -16 §:n 3) kohta muotoon: "vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,"
 • -16 §:n 5) kohta muotoon: "valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan alkaneen ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa,"
 • - 16 §: n 6) kohta muotoon: "päätetään alkaneena ja sitä seuraavana kolmena kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus,"

  Lisäksi hallitukselle päätettiin pyytää valtuudet tehdä säantöihin yhdistysrekisterin vaatimia pienehköjä tarkistuksia. Varsinaiselle sukukokoukselle ilmoitetaan, että sukukokousten välillä suvun jäsenille pyritään järjestämään mielenkiintoinen retki, osallistumista johonkin kulttuuritapahtumaan tai jotakin muuta kiinnostavaa toimintaa.

  4§ Viirin suunnittelu

  Varsinaiselta sukukokoukselta päätettiin pyytää hallitukselle valtuudet viirin suunnitteluun tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa apuna käyttäen.

  5§ Sukujuhlassa järjetettävien arpajaisten palkinnot

  Mikäli sukujuhlassa järjestettäviin arpajaisiin ei kerry riittävästi suvun jäsenten tuomia palkintoesineitä, ostetaan niitä lisää.

  6§ Merkitään pöytäkirjaan,

  että kaikki em. päätökset tehtiin kokouksessa yksimielisesti.

  Raimo Sissonen
  Helmer Sissonen
  Tiina Huohvanainen
  Erkki Sissonen
  Elma Sissonen
  Irma Väisänen

 • ---- * * * ---
  Etusivulle Simana Sissonen Sissolan pirtti Muuta aineistoa
  Historia Tiedotteet Yhteydenotot

  (c) Copyright Sissosten sukuseura / Juha Sissonen