SISSOSTEN SUKUSEURA RY                         ESITYSLISTA

 

 

 

 

 

SUKUKOKOUS 9.7.2005

 

 

 

 

 

1 § Kokouksen avaus.

 


2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

 


3 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

 


4 § Kokouksen työjärjestys

 


5 § Neljän edellisen vuoden toimintakertomus

 


6 § Neljän edellisen vuoden tilit, tilinpäätösten vahvistaminen ja

vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

 


7 § Alkaneen ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden toimintasuunnitelma

ja talousarvio

 


8 § Valitaan hallituksen jäsenet, ja jäsenistä sukuseuran puheenjohtaja

 

 
9 § Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

tarkastamaan alkaneen ja sitä seuraavan kolmen kalenterivuoden tilejä ja

seuran hallintoa

                     

 
10 § Päätetään seuran kokousten kokouskutsutavasta ja lehdestä

                     

 
11 § Muut asiat

 

 
12 § Kokouksen päättäminen