Sukuseura tiedottaa:

 

20.6.2017  Sissolan kesäjuhla – perinnetilan palautuminen suvun haltuun 6.7.2017

20.6.2017  Ikoninäyttely - Ikkunoita pyhyyteen 12.7.2017 – 15.8.2017

06.07.2016 Sissola sukuseuralle!

 

 


 

        SISSOLA SUKUSEURALLE

Nyt se on totta!!!

 

Ilomantsin kunnan  kunnanhallituksen kokoushuoneessa oli

arvovaltainen tapahtuma, kun kunta luovutti valtuuston puheenjohtajan  Hannu Hoskosen, kunnanhallituksen puheenjohtajan Hilkka Hiltusen, teknisen johtajan Veijo Kurjen ja  kunnanjohtaja Markku Lappalaisen läsnä ollessa lahjakirjan sukuseuralle.

Tämä tapahtuma oli keskiviikkona 29.6. 2016.

Kunta kävi maakunnan kahden kansanedustajan: Hannu Hoskosen ja Anu Vehviläisen kanssa pitkän työrupeaman ennen kuin asia eteni päätökseensä. Kaikkia näitä henkilöitä sukuseura kiittää sydämestään, sillä ylimääräinen sukukokous oli yksimielinen lahjoituksen vastaanottamiseksi ja siten  iloinen tehdystä työstä.

Sukuseurasta olivat läsnä puheenjohtaja Unto Kuittinen, varapuheenjohtaja Matti Romppanen, sihteeri Anja Kuittinen ja edelliset puheenjohtajat Raimo Sissonen sekä Hilkka Sissonen.

Lahjakirjan allekirjoittivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sukuseurasta, ja kiinteistöjen omistus alkoi välittömästi allekirjoitushetkestä.

Omistusmuutos kesti yli kolme vuotta kaikkine kiemuroineen.

Seuraava työ onkin käytännön teknisten asioiden hoitaminen; sähköliittymä, vakuutuksen ottaminen ja lainhuudon hakeminen ja tietenkin vesikattojen uusiminen mahdollisten avustusten mukaisesti.

TERVETULOA AVOIMILLE PÄIVILLE JA TALKOISIIN SISSOLAAN 20-21.7.

Omistushenkeen ja hetkeen päätettiin pitää Avoimet ovet-tapahtuma Mekrijärvellä heinäkuun 20. ja 21. päivänä  alkaen klo 10 ja iltapäivään klo 16.00. Ottakaa mukaan joitain työvälineitä ruohon leikkaamiseksi ja piha-alueen siivoamiseksi.

Ruoka- ja kahvitarjoilu molempina päivinä.

Kaikki ovat tervetulleita katsomaan  Sissolaa ”omistajan näkökulmasta” ja sen henkistä perintöä Mekrijärven rannalla! 

Samalla voitte esittää hyviä ajatuksia  Sissolan hyödyntämiseksi ja perinteiden jatkamiseksi.

YLIMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS 3.4.

Sukukokous jouduttiin pitämään sääntömuutosten vuoksi. Tärkein syy  oli tietenkin lahjan  vastaanottamisen mahdollistaminen. Kaikki asiat päätettiin yksimielisesti ja erittäin rakentavassa hengessä.

Kokouksessa kannatettiin myös lämpimästi vapaaehtoista kannatusmaksua toiminnan tukemiseksi.

Seuran tilin numero on FI 281081350000 9372 ja viitteenä ”kannatusmaksu” ja saajana Sissosten Sukuseura ry.

Osanottajia oli 19 henkilöä.

UUSITUT SÄÄNNÖT JA  LAHJOITUKSET

Patentti- ja Rekisterihallitus käsitteli  muutosesitykset  nopeasti, ja uudet osittain muutetut säännöt tulivat voimaan 13.5. 2016.

Uusien sääntöjen 3:nnen §:n mukaan sukuseura  voi toimintansa kattamiseksi ottaa   ” vastaan lahjoituksia, testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa toiminnan ja omaisuuden ylläpitoon tarkoitettua liiketoimintaa ja varainkeräystä”.

TERVEYTTÄ JA VOIMAA  SUKULAISET JA TERVETULOA SISSOLAAN!

Tampereella, 5.7. 2016

Unto Kuittinen                   Anja Kuittinen

Puheenjohtaja                 Sihteeri

 


 

S U K U K O K O U S

 

HEINÄKUUN 11. PNÄ 2015 KLO 14.00

 

HOTELLIKYLPYLÄ TOIVONLAHTI               

 

Viimeisimmästä sukukokouksesta on aikaa jo lähes kolme vuotta, ja silloin valittu uusi hallitus oli tiensä alussa: näytti, että sukuseuralle oli tulossa merkittävä kulttuurihistoriallinen perintö Museovirastolta, mutta hallituksen työskentely valui tyhjiin ja saajana oli Senaattikiinteistöt. Neuvottelut jatkuvat ja sukuseuralla on nyt vain myötävaikuttaminen omistusneuvotteluissa.

Sissosten Sukuseura ry:n sääntömääräinen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta Hotellikylpylä Toivonlahdessa, Henrikintie 4, Ilomantsi, lauantaina heinäkuun 11. pv:nä 2015 alkaen klo 14.00.

Kokouskutsu on ilmoitettu myös Pogostan Sanomissa.

Hallitus toivoo, että kaikki sukulaiset osallistuvat kokoukseen ottamaan kantaa Mekrijärven Sissolan kohtalosta.

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 16,2 §:n tarkoittamat asiat; mm. tilinpäätös, toiminnallinen hallinto, uuden hallituksen ja toiminnantarkastajan valinnat, jäsenmaksu ja kokouskutsutapa tulevalle kaudelle.

Näiden lisäksi varaudutaan tulevaan ja keskustellaan sekä päätetään tarvittaessa Sissolan vastaanottamisesta mahdollisena lahjoituksena sekä toiminnan rahoitustapa.

Kokouspäivän ohjelma: kokoontuminen Parppeinvaaran Runonlaulajapirtillä klo 11.00, tämän jälkeen siirrytään Toivonlahteen ruokailuun klo 13.00:ksi, kokous alkaa klo 14 ja tämän jälkeen Mekrijärven Sissolaan.

Ennakkoilmoittautumiset osallistumisesta hallituksen sihteerille Anja Kuittiselle tai puheenjohtajalle

Unto Kuittiselle ruokailua ja kahvitusta varten viimeistään perjantaihin 3.7. klo 18.00:aan mennessä.

 

SUKUSYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

 

Hallituksen puolesta:

 

Unto Kuittinen                          Anja Kuittinen

Unto Kuittinen                           Anja Kuittinen

Puheenjohtaja                           Sihteeri

Puh. 0400-622 804                      0400-264 057

s-posti:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         s-posti: sama

 

 


 

 

Jäsenkirje 3/2015

 

HYVÄT SUKUSEURALAISET!  

 

1. Mekrijärven kohtalo

 

Viimeisimmän jäsenkirjeen 3/2013:n jälkeen (ks. kirje 10.11. 2013) on tapahtunut yllättäviä muutoksia Sissolan kohtalosta. Sukuseurahan ehti neuvotella Museoviraston kanssa 16.4. 2013 Mekrijärven maista ja rakennuksista alustavasti, mutta sen jälkeen tulikin erilainen tilanne: Museovirasto joutui luovuttamaan kaikki hallinnassaan olevat museaaliset kohteet Senaattikiin- teistölle 1.1. 2014 alkaen. Tästä ajasta Sissola on Senaattikiinteistön omistuksessa ja sukuseuralla ei ole mahdollisuutta saada lahjoituksena kiinteistöä, sillä laki kieltää yksityiselle myymästä tai luovuttamasta vastinetta valtion omaisuutta.

Edellä mainitussa tilanteessa Ilomantsin kunta halusi ottaa uudelleen Mekrin omistukseensa ja lahjoittaa se sitten aikanaan sukuseuralle, mutta laki kieltää tämänkin mahdollisuuden. Kunta teki aloitteen Eduskunnalle vuoden 2014 aikana saada Sissola omistukseensa ja lahjoittaa se sukuseuralle. Senaattikiinteistö on ilmoittanut Sissolan myyntiarvoksi 25.000 €.

Ilta-Sanomat julkaisi museokiinteistöjen hintaluettelon koko maata käsittävänä 1.8. 2013. Julkinen sana on ollut kiinnostunut Sissolan kohtalosta. Karjalainen-lehti pääkirjoitussivullaan 1.5.2014 totesi, että Sissolaa ei saa hukata jahkailuun. Karjalainen kirjoitti lisää 30.4. ja 13.6. 2014 Sissolan omistusmuutoksesta ja puolesta. Pogostan Sanomat 24.3. ja 15.12. 2014 kirjoittivat näkyvästi Sissolan saamiseksi Ilomantsin kunnalle, ja ilmaisi sukuseuran tekemän työn lämpimästi. Senaattikiinteistöt on lupautunut korjaamaan rakennusten vesikatot alkavan kevään aikana. Tulevien eduskuntavaalien vuoksi käsittely viipynee ties kuinka pitkälle. Aloite ja asian hoito on tällä hetkellä Ilomantsin kunnalla. Sukuseuralle on jäänyt vain myötävaikuttamisen tekeminen.

 

2. Hilkka Sissosen lahjoitus

 

Edellisen kauden puheenjohtaja Hilkka Sissonen teki näkyvän lahjoituksen sukuseuran nimissä (ks. Pogostan Sanomat N:o 23/24.3. 2014) Ilomantsin kunnalle. Taulu liittyy isoon 14-osaiseen Kalevala-sarjaan ja on nimeltään Ilmarinen. Koko teossarjan on maalannut Jorma Turtiainen.

 

 

Kunnanjohtaja Markku Lappalainen ja hallintojohtaja Hilkka Ikonen ottivat vastaan iloisin mielin luovutetun Ilmarinen-taulun. Taulu on nähtävissä yleisesti kunnan valtuustosalissa.

 

3. Sääntömääräinen sukukokous

 

 Sääntömääräinen sukukokous pidetään Ilomantsissa Pääskyn Pesä-kylpylän tiloissa heinäkuun 11. päi-vänä 2015. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita, ja kutsut tulevat lähempänä ajankohtaa. Varatkaa tämä päivä kalenteriinne jo hyvissä ajoin.

Ns. virallisten asioiden lisäksi päätetään Sissolan vastaanottamisesta sukuseuran nimiin, mikäli Ilomantsin kunta voi lahjoituksen tehdä aikanaan. Samassa asiassa pohdiskellaan toimintaa ja rahoitustapaa sillä ilman julkista tukea seura ei voi ottaa vastaan kiinteistöä.

Seuran säännöistä ja yhdistyslaista Sissolaan liittyen on selvitetty edellisessä tiedotteessa 2/10.11. 2013.

 

4. Jäsentoimintakysely

 

Jäsenkyselyyn vastasi 51 jäsenmaksunsa maksaneista vain 12 jäsentä (23,5 % ). Osanotto oli vähäinen, mutta mielipiteet selkeitä.

Osanottajat puolsivat hallituksen toimia Sissolan saamiseksi sukuseuralle; 59 % kannatti jatkotoimenpiteitä ja vain 2 henkilöä vastusti hankinta-ajatusta. Kyselyllä haluttiin selvittää hallituksen ja sukukokouksen valtuutuksen Sissolan hankkimiseksi sukuseuralle. Vastaajat kannattivat jatkotoimia 71 %:sti, vastustajia oli vain 3 henkilöä perustelluin syin.

Toisella kyselyllä selvitettiin jäsenistön halukkuutta osallistua tarvittaessa Sissolan tarlkoisiin ja mihin aikaan vuodesta mieluummin sekä vastaajan ikä ja sukupuoli. Neljästätoista yhdeksän ilmoitti halukkuutensa talkoisiin, yksi kieltäytyi, mutta yhdeksän jätti erillisellä kysymyksellä vastaamatta elämäntilanteensa vaikutuksen talkoisiin. Talkoiden parasta työaikaa olisi kevät-, kesä- ja syyskausi.

Vastaajista yhdeksän oli miehiä ja naisia neljä, yksi jätti sukupuolensa ilmoittamatta. Miesten ikä vaihteli 61:stä 77:ään vuoteen ja keski-iäksi tuli 67,5 vuotta. Naisten ikä oli 75-90 vuotta ja keski-iäksi siten 72,3 vuotta.

Kolmannella kyselyryhmällä tiedusteltiin jäsenten toiminnallista halukkuutta esim. sukutapaamisilla, seuran järjestämillä matkoilla ja jäsenistön suhtautumisella puolisoiden suvun mukaan ottamista seuran tapahtumiin. Kuusi henkilöä hyväksyi puolisosuvun mukaan ottamista ja viisi ei välittänyt heistä.

Sukukokousten välisenä aikana, ottaen huomioon jäsenistön vanhentuneen iän, ei tunnettu oikeastaan mitään mielenkiintoa erillisiin kesätapahtumiin tai turismiin.

Seuraava sukukokous pidettäisiin mieluiten Sissolassa ( 14:stä 11 puolsi Sissolaa ), muut paikat hajaantuivat: Ilomantsi, Parppeinvaara ja Bomba tässä järjestyksessä. Kuhmoa esitettiin Kalevala-matkana ja jumalanpalvelusta kokouksessa.

 

5. Seuran talous ja jäsenmaksut

 

Toimintakauden aikana jäsenmaksunsa suoritti 51 henkilöä, kun suvullisia nimiä on kuitenkin yli 140. Jäsenmaksu on ollut 35 euroa ja muita tuloja Jorma Sissosen syntymäpäivälahjoitus sukuseuralle.

Kyselykirjeistä huolimatta jäsenmaksutuotot jäivät vähäiseksi, mutta seuran tilinpäätös toimintakaudelta on vajaat 2000 € ylijäämäinen.

 

6. Lopuksi

 

Sukuseuran jäsenillä on maineikas kulttuurinen historia takanaan. Tälläkään päättyvällä toimintakaudella hallitus ei ole kyennyt luomaan Simanan suuruista uutta runoperinnettä, sen voimat ovat menneet Sissolan asioiden hoidossa.

 

Tervetuloa sydämellisesti sukuseuran kokoukseen 11. 7. 2015!

 

Unto Kuittinen

 

Puheenjohtaja

 


 

 

Jäsenkirje 2/2013

 

Tampere, 10.11. 2013

 

Asia: Sissola-kiinteistön anominen suvun lukuun ja avustusanomus

 

1. Museovirasto luopumassa Sissola-tilasta

Moni teistä saattaa jo tietäänkin, että valtion säästötoimien vuoksi Museovirasto, joka omistaa ja hallinnoi maamme eri museorakennuksia, joutuu luopumaan kiinteistöistään Valtiovarainministeriön vuoksi.

Virasto on luetteloinut kiinteistöomaisuutensa linna-rakennuksiin, museoihin ja kartanoihin, käyttökiinteistöihin sekä muistomerkit- ja muinaisjäännösryhmiin. Sissola kuuluu siten museot ja kartano-ryhmään ja ovat luonteeltaan ei strategisia, mikä merkitsee sitä, että nämä eivät ole suoraan myytäviä

vaan omistusmuutokset ovat harkinnan varaisia.

Museoviraston omaisuuseräluettelo menee Valtiovarainministeriön käsiteltäväksi, Eduskunnan päätettäväksi ja Senaattikiinteistöt-yhtiön joko myytäväksi tai erikseen luovutettavaksi hakijoille. Museovirasto tekee omat suositus- tai harkintaesityksensä pyydettäessä hakija- ja kiinteistökohtaisesti.

Seuran hallitus sai tietoonsa muutoksen helmikuussa ja piti 1. kokouksen asiasta 1.3. ja päätti yksimielisesti

jatkaa selvittelyä Museoviraston kanssa. Seuraava kokous olikin Helsingissä Museoviraston tiloissa 16.4. pääjohtaja Kostetin kanssa. Hallitus päätti anoa Mekrijärven maita ja rakennuksia sukuseuramme omistukseen vastikkeettomasti edellyttäen, että seura saa valtion erilaisia avustuksia korjauksiin ja vuotuisiin ylläpito-kuluihin. Omaisuuden vastaanotto on siten ehdollinen. Seurallahan ei ole mitään taloudellisia mahdollisuuksia omistaa ja hoitaa Sissola-kiinteistöä ilman julkisia avustuksia.

Seuran hallitus jätti suvun lukuun Museovirastolle omistusmuutosanomuksen 5.5. ja erillisen raha-avustusanomuksen 15.10. 2013 Suomen Kulttuurirahastolle, joka ilmoittaa päätöksensä tammi-helmikuun vaihteessa v. 2014. Päätös ollee kertaluonteinen ja siten avustukset on tehtävä aina vuosittain.

Avustusta voi hakea myös, jos 1. anomus tulisi hylätyksi, maakuntarahastolta helmikuussa 2014.

Puheenjohtajana lähden siitä, että Kulttuurirahaston ns. starttiavustus on saatava, jotta tiedämme voimmeko ottaa vastaan Sissolan. Muiden säätiöiden tai rahastojen avustusten saaminen ennen Senaattikiinteistön päätöstä on niin epävarmaa, että näihin avustuksiin ei voine luottaa.

 

 

2.Seuran säännöt ja yhdistyslaki

 

2.1 Sääntömuutos

Koska seuran säännöissä ei mainita kiinteän omaisuuden vastaanottamisesta eikä omistamisesta tai hallinnasta mitään, mutta yhdistyslaki sallii tämän, tulisi sääntöihin tehdä tarvittavat muutokset ylimääräisessä sukukokouksessa tai viimeistään vuosikokouksessa.

2.2.Ylimääräinen sukukokous

Hallituksen toimivalta ei riitä vastaanottamaan mahdollisesti saatavaa kiinteistöä, olisi tämän vuoksi kutsuttava ylimääräinen sukukokous tarvittaessa. Yhdistyksen säännöissä ei ole mainittu erikseen ylimääräisen sukukokouksen koollekutsumisesta mitään, mutta yhdistyslain 5:nnen luvun 20,2 ja

20,3§:t kertovat menettelytavat. Koollekutsumisaikaa ei laissa mainita, mutta seuran sääntöjen 15 §:n

mukaan varsinaisen sukukokouksen koollekutsumisaika on neljä ( 4 ) viikkoa.

Sukukokouksessa tulisi päättää otetaanko Sissola-tila seuran lukuun ja tehdä siten tarvittavat sääntömuutokset, jos ne katsotaan tarpeelliseksi.

Jos Sissola tulee sukuseuralle, valtionavustukset edellyttävät ns. omarahoitusosuutta ja silloin viimeistään on muutettava sääntöjä taloudellisen toiminnan mahdollistamiseksi.

2.3.Ääni- ja puheoikeus sukukokouksessa

Seuran sääntöjen 17 §:n mukaan sukukokouksessa on äänioikeus vain edellisen vuoden (olisiko edellisen kauden – 3 v. ) jäsenmaksunsa suorittaneilla   täysi-ikäisillä jäsenillä ( > 18 v.)

Puheoikeuden voi sallia kaikille läsnä oleville, mutta päätösvalta vain maksaneilla jäsenillä.

3.Jäsenmaksut

Hallitus kiittää jäsenmaksunsa suorittaneita, mutta ”unohtaneita” on vielä liian paljon.

Keväällä tehdyn jäsenkannon mukaan maksaneita on 44 henkilöä ja ainaisjäsenyyden suorittaneita 8 jäsentä. Virallinen jäsenmäärä on siten 52 henkilöä. Tämä on liian vähän niin maineikkaassa kulttuurisessa suvussa.

Hallitus toivoo, että ”omaa tuntoa kolkuttavat” maksavat suvullisen vastuun 35 euroa vielä ennen vuoden päättymistä. Mikäli olet maksusi suorittanut, huomautus on tarpeeton.

Jäsenmaksulla voidaan osoittaa kunnioitusta esi-isillemme olemalla seuran jäsen.

Liite: jäsenmaksulomake

 

4.Mielipiteesi Sissolan hakemiseksi seuralle ja talkoohalukkuus

Hallitus kysyy mielipidettäsi Sissola-tilan ratkaisuun tällä kirjeellä jo hyvissä ajoin, jotta se tietää mikä on jäsenistön kanta; otetaanko kiinteistö vastaan edellyttäen rahoituksen järjestyvän vaiko

luovummeko kokonaan hankinnasta vaikka avustus saataisiinkin

Toinen kysely liittyy talkoohalukkuuteen, sillä seuranhan tulisi huolehtia sukuperinnön kunnosta ja

toiminnasta.

Kyselyyn voi vastata jokainen sukuun kuuluva jäsenmaksusta riippumatta.

Toivon, että otatte kantaa ja ilmaisette mielipiteenne joko kirjeitse tai sähköpostitse puheejohtajalle 20.12. 2013 mennessä.

Liite 1 kyselylomake, ks. kohta 2 talkoot ja vapaaehtoistyöt

 

5.Merkkipäivä

Pitkäaikainen hallituksen jäsen ja monitoimimies Jorma Sissonen viettää syntymäpäivähetkeään 21.12. klo 12.00 – 16.00 täyttäessään hulppeat 70 vuotta (syntymäaika 29.12.1943).

Hän ei halua mitään lahjoja eikä puheita vaan kaikki muistamiset ja lahjoitukset osoitetaan Sissosten Sukuseuralle suvun toimintaa varten.

Sukuseuran tilin n:o on FI2810813500009372, viiten:o 12344

Jorma toivottaa kaikki sukulaiset juhlistamaan hänen ”pyöreää vuosilustoaan” Ilomantsin Mustikkamäkeen (entinen kansakoulu), Toukka-ahontie 9 B, noin 10 km Ilomantsista Joensuun

suuntaan.

6.Jäsenosoitteisto

Yhdistyslain mukaan seuran on pidettävä jäsenluetteloa ja viimeisimmässä rekisterissä on edelleenkin virheitä. Suvussa on etu- ja sukunimeltään samannimisiä ja jotkut näistä ovat suorittaneet jäsenmaksunsa, mutta osoite on eri ja se ei käy ilmi maksulomakkeesta. Tiliotteessa näkyy vain maksajan nimi, mutta ei muita tietoja.

Tämän kirjeen yhteydessä on lähetetty erillinen kysely eräille henkilöille yhteystietojen ja henkilöllisyyden selvittämiseksi. Olisitteko ystävällisiä ja lähettäisitte yhteystietonne! Jäsensihteeri olisi onnellinen tietojen saamiseksi.

Liite: 2. jäsentietolomake

 

7.Ensi vuoden toimintaa

Sissola-tilan kohtalo ratkennee ensi vuoden alkupuoliskolla riippuen Eduskunnan päätösajasta.Jos päätös olisi myönteinen, sukutoiminta muuttaisi luonnettaan merkittäväksi.Vuonna 2005 oli tehty jäsenkysely seuran toiminnan toiveista. Elokuuta oli toivonut 36 % parhaaksi matkustusajaksi johonkin kohteeseen ja toimintamuodoksi retkeilyn 32 %. Parhaaksi vuosikokouspaikaksi Pohjois-Karjalan oli valinnut 42 % ja sukukokouksen yhteyteen liittyvän tutustumiskäynnin 26 %. Esimerkiksi musiikki- ja runoesityksiä oli kannattanut vain 18 % vastaajista.

Toivottuja, erikseen tehtäviä, matkakohteita olivat mm. Petroskoi, Nurmes ja Venäjän itärajan puoleinen alue yleensä.

Liite 3. Vuosien 2014-15 toimintakysely

Tämän kirjeen mukana tulleet kyselyt tulee palauttaa jäsensihteerille 20.12. 2013 mennessä.

Tämä jäsentiedote on sukuseuran kotisivuilla, mutta ei ole lähetetty sähköpostitse.

Toivomme sydämestämme, että vastaatte kyselyihin ja että seura saisi lisää maksavia jäseniä!

Hyvää joulun odotusta Teille Sukuseuralaiset!

 

Unto Kuittinen                                               Anja Kuittinen

Unto Kuittinen                             Anja Kuittinen

Puheenjohtaja                            Sihteeri

 

Osoite: Solkimäenkatu 25, 33710 Tampere                        

 

Puh. 0400-622 804                     Puh. 0400-264057

S-posti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      S-posti:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

 

SUKUSEURAN TIEDOTUS    2013 N:o 1

 

Hyvät Sukulaiset ja Suvun jäsenet!

 

VUOSIKOKOUS- JA
HALLITUSPÄÄTÖKSIÄ HENKILÖVALINTOINEEN

 

Vuosikokouspäätökset

 

Viime heinäkuun vuosikokouksesta on kulut jo yli puoli vuotta ja jäsenistö täydessä pimennyksessä, joten on aika "informeerata" jäsenistöä. Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa Sissosen Jorman kotona 13.10. 2012  ja pohdiskeli tulevia toimintoja virallisen kokouksen lisäksi savusaunan kuumentamina. Hallitus totesi vuosikokouksen hyväksyneen tilikauden 2009-2011 tilinpäätöksen toimintakertomuksineen sekä vastuuvapauden tileistä hallitukselle. Vuosikokoukselle oli laadittu uusi toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaan vuosikokoukseen 2014 asti.

 Jäsenmaksu korotettiin 30 eurosta 35:een euroon koko 3-vuotiskaudeksi. Seuran toiminnantarkastajiksi (entinen tilintarkastaja-nimike) tuli Eija Makkonen ja varatarkastajaksi Jaakko Hamunen, molemmat ovat helsinkiläisiä. Seuran vuosikokouskutsu ja muut tarvittavat tiedotteet ilmoitetaan Pogostan Sanomissa sekä kotisivuilla. Lopuksi vuosikokous kiitti edellisiä toimihenkilöitä kukituksin ja kiitossanoin. Uusi hallitus toimintakaudelle 2012-2014 tehtävineen ja yhteystietoineen jäljempänä.

Jäsenen nimi

Tehtävä

Kotikunta

Puhelin

Sähköposti

Kuittinen, Unto

Puheenjohtaja

Tampere

0400-622804

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Romppainen, Matti

Varapuh.johtaja

Kouvola

040-5820217

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sissonen, Jorma

Jäsen

Ilomantsi

050-3203074

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kuittinen, Anja

Varajäsen,sihteeri,
rahastonhoitaja

Tampere

0400-264057

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">


Hallituksen asiat
(13.10. kokouksessa)

Hallitus päätti perustaa ns. facebook-toimikunnan tehtävänään tiedottamisen yleistämisen ja nuorten kiinnostuksen kasvattamisen seuratoimintaan. Toimikunnan koolle- ja asiantuntijajäseneksi päätettiin kutsua Juha Sissonen. Hallitus innostui suunnittelemaan yhdistyksen logoon pohjautuvan ns. isännän viirin ja selvityttää, mitä mahdollisuuksia ja kannattavuutta olisi ”kesäpaidan” tekemisessä logokuvalla. Hilkka lupautui kartoittamaan sukuseuran kirjan tekemistä Sissosen Raimon laatimien sukutaulujen pohjalta, mutta toistaiseksi tähän ei vielä ole mahdollisuutta. Toivon, että isännän viiri ja kesäpaita kiinnostavat jäseniä ja näistä tulee tehdä erillinen mielipidekysely kuluvan toiminnan aikana. Hallitus pohdiskeli jäsenmäärän lisäyskeinoja ja toivoo, että kukin seuran jäsen hankkii vähintään yhden sukulaisen jäseneksi; seuraan kuulumattoman siskon tai veljen. Tämä tehtävä ei voine olla vaikea kenellekään jäsenelle.

Varsinainen toiminta

Voisin luonnehtia uutena puheenjohtajana seuran toiminnan määräytyvän hyvin pitkälti ikäjakauman perusteella. Jäsennistö on enemmistöltään jo yli 60 vuotiaita, sitten 30-60 vuotiaita ja loput niin nuoria, ettei heitä ole saatu kiinnostumaan nykyisistä toiminnoista. Sissosen sukuseuran edelliset toimijat ovat tehneet erittäin merkittävää ja historiallista työtä, mutta kantaako se nuorten kiinnostuksen perimätietoon. Tässäpä ongelma.


Tämän talvi- ja kevätkauden aika tapahtumien järjestämiseksi alkaa olla jo ohi, mutta olisiko kiinnostusta syksyyn ja minkälaisena tapahtumana, vai onko ns. välivuosi tarpeen. Toivon hallituksen puolesta, että mielipiteitä esitetään ja toivomuksia eri ajankohtiin. Jäljempänä kyselylomake vuosiksi 2013-2014.

Toimintamuoto

Vuodenaika

Toistuvuus

Aikajakso

Kohdepaikka

Sieni-, kala-, tai matkaretket

Syys-talvikausi

1 kerta/v

Syksy tai talvi

Ilomantsin ympäristö

Museo- tai teatteritapaamiset

Joensuu–Kuopio tai muu paikkakunta

Ns. nuorisotapaaminen

Kesäkausi

1-2 krt./jakso

1.5.–31.8.

Etelä- ja Keskisuomi

”Sumppijuhlat”

Kesäkausi

1-2 krt./jakso

1.5.–31.8.

Itäsuomi

”Sissosten Kulttuurikesä”

Kesäkausi

1 kerta/3. vuosi

1.5.–31.8.

Suvun kulttuurisin paikka Suomessa

Kesämatka sovittava kohde

Kesäkausi

1/krt./2. vuosi

1.5.–31.8.

Vienan Karjala Kannaksen Karjala

Kotimaa/Ruotsi


Jäsenasiat ja yhteystiedot

Taulukon tarkoituksena on antaa impulssi idearikkaalle jäsenelle, josko toivomuksia ilmenisi. Taulukossa ei ole vuosikokoustapaamisia eikä hallituksen kokoontumisia. Taulukko on esimerkki siitä, miten seuratoiminnan muodot ovat aika rajoitetut ihmisten olemisista johtuen. Seuran jäsenistä lähes 34% asuu Ilomantsi-Joensuu-ympäristössä. Pienempiä paikkakuntakohtaisia sukulaistapaamisiahan voidaan järjestää milloin tahansa, ja nämä olisi hyvä tilastoida suvun toimintaan.

Rahastonhoitaja lähettää kevätkaudella jäsenmaksut suoritukseen, ja sehän on 35 euroa/ 3-vuotiskausi. Viime kauden jäsenrekisterissä oli 157 maksavaa henkilöä. Ilmoittakaa yhteystieto- ja kuolintapausmuutoksista sihteerille, jotta tiedot ovat mahdollisimman pian ajan tasalla.

Taloudellinen toiminta

Seuralla on myynnissä komeita kaksisivuisia vaakunatunnuksella ja Kalevan runoriimillä varustettuja postikortteja kirjekuorineen 2,20 euron hintaan, ja 15cm korkeita kirjanmerkkejä, joihin voi kirjoittaa tervehdyksen. Kirjanmerkin hinta on 1,30 €/kpl. Postikorttien ja kirjanmerkkien vähimmäistilausmäärä on 15 kpl ja näitä voi tilata sihteeriltä Anja Kuittiselta, ja lähetykset toimitetaan postiennakkona. Korteilla ja kirjanmerkeillä voidaan ylevänä esitellä seuran kulttuurista perinnearvoa.

Tästä eteenpäinkö

Sihteeri kyselee tulevan kauden toimintatapoja; sumpitellaanko, vai mentäisiinkö tutustumaan uuteen Viking Linen laivaan, jota on ylpeillen esitelty ympäri Pohjois-Eurooppaa ja milloin kokoonnuttaisiin. Sihteeri odottaa innokkaana toivomuksianne.

Lopuksi hieman viisautta!
Luoja lumen loi. Luoja lumenluojan loi. Luojan luoma lumenluoja Luojan luomaa lunta loi!!!
Lumen ja pakkasen terveisin!
Unto Kuittinen