Tjänäre! På dessa nya sidorna informerar släktföreningen om händelsena och andra saker på svenska. Om du vill, du kan sända artikler i svenska (om släktens sakerna) till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Släktföreningen informerar

(översatt från det finska originalet av Annikki Grasser)

Kära släktingar !

Släkten Sissonens föreningsmöte hölls den 9.7. 2005 på Honkavaara bygdegård.

Mötet startade med en andaktstund Honkavaaras tsasouna under ledning av Fader Raimo Sissonen. Drygt 30 medlemmar deltog i mötet som behandlade släktföreningens regler och annan information. Som ny ordförande valdes Hilkka Sissonen från Hammaslahti och till övriga styrelsemedlemmar valdes Jaakko Hamunen från Helsingfors och Marja Hamunen från Ilomantsi.

Som suppleanter valdes Tiina Huohvanainen från Orivesi. Som vice ordförande fungerar Marja Martiskainen. Som sekreterare och kassör fungerar Jaakko Hamunen. Som revisorer valdes Irma Väisänen från Kuopio och som vice revisor Eija Makkonen från Helsingfors.

Ett stort tack framfördes till Raimo Sissonen för ett förtjänstfullt arbete för släktföreningen och släktforkningen!

Raimo har lovat att fortsätta arbetet med forskning och internetsidorna för föreningen.

Efter mötet bjöds på en välsmakande lunch med musikalisk underhållning av ungdomar från släkten. Det spelades spelet (kyykkää) och hölls ett spännande lotteri.

Under verksamhetsåren 2005-2008 är det tänkt att ordna en resa till Sankt Petersburg år 2006. Om det finns intresse för andra resor och utflykter kan det ev. ordnas via föreningen.

Släktföreningen uppmuntrar och stöder lokala verksamheter som t.e.x. besök på begravningsplatser, utflykter, möten ,andaktstunder o.s.v. Kontakta gärna styrelsen om du är intresserad av att vara gruppledare för lokala grupper.

Släktforskningen fortsätter och internetsidorna underhålls allteftersom. Planeringen för föreningens logotype och vapnet fortsätter i liten skala.

Det medföljer en förfrågan om intresset för olika verksamheter där medlemmarna önskar delta. Du kan svara anonymt om du vill. Sänd svaret till släktföreningen.

Medlemsavgiften är 20 euro per vuxen, barn under 18 år gratis. Man kan anmäla sig som medlem till styrelsen via internet-sidorna här. ("Asiani koskee -> Sukuseuran jäseneksi ilmoittautuminen".

På sidorna hittar du information om släktföreningens verksamhet och där finns även foton från släktmötet. Medlemmarna önskas en angenäm höst!

Hilkka Sissonen
Suhmurantie 160, 82200 Hammaslahti
tel. +358-(0)13-749149
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.