HYVÄT SUKUSEURALAISET!

 

1. Mekrijärven kohtalo

 

Viimeisimmän jäsenkirjeen 3/2013:n jälkeen (ks. kirje 10.11. 2013) on tapahtunut yllättäviä muutoksia Sissolan kohtalosta. Sukuseurahan ehti neuvotella Museoviraston kanssa 16.4. 2013 Mekrijärven maista ja rakennuksista alustavasti, mutta sen jälkeen tulikin erilainen tilanne: Museovirasto joutui luovuttamaan kaikki hallinnassaan olevat museaaliset kohteet Senaattikiinteistölle 1.1. 2014 alkaen. Tästä ajasta Sissola on Senaattikiinteistön omistuksessa ja sukuseuralla ei ole mahdollisuutta saada lahjoituksena kiinteistöä, sillä laki kieltää yksityiselle myymästä tai luovuttamasta vastinetta valtion omaisuutta.

Edellä mainitussa tilanteessa Ilomantsin kunta halusi ottaa uudelleen Mekrin omistukseensa ja lahjoittaa se sitten aikanaan sukuseuralle, mutta laki kieltää tämänkin mahdollisuuden. Kunta teki aloitteen Eduskunnalle vuoden 2014 aikana saada Sissola omistukseensa ja lahjoittaa se sukuseuralle. Senaattikiinteistö on ilmoittanut Sissolan myyntiarvoksi 25.000 €.

Ilta-Sanomat julkaisi museokiinteistöjen hintaluettelon koko maata käsittävänä 1.8. 2013. Julkinen sana on ollut kiinnostunut Sissolan kohtalosta. Karjalainen-lehti pääkirjoitussivullaan 1.5.2014 totesi, että Sissolaa ei saa hukata jahkailuun. Karjalainen kirjoitti lisää 30.4. ja 13.6. 2014 Sissolan omistusmuutoksesta ja puolesta. Pogostan Sanomat 24.3. ja 15.12. 2014 kirjoittivat näkyvästi Sissolan saamiseksi Ilomantsin kunnalle, ja ilmaisi sukuseuran tekemän työn lämpimästi. Senaattikiinteistöt on lupautunut korjaamaan rakennusten vesikatot alkavan kevään aikana. Tulevien eduskuntavaalien vuoksi käsittely viipynee ties kuinka pitkälle. Aloite ja asian hoito on tällä hetkellä Ilomantsin kunnalla. Sukuseuralle on jäänyt vain myötävaikuttamisen tekeminen.

 

2. Hilkka Sissosen lahjoitus

 

Edellisen kauden puheenjohtaja Hilkka Sissonen teki näkyvän lahjoituksen sukuseuran nimissä (ks. Pogostan Sanomat N:o 23/24.3. 2014) Ilomantsin kunnalle. Taulu liittyy isoon 14-osaiseen Kalevala-sarjaan ja on nimeltään Ilmarinen. Koko teossarjan on maalannut Jorma Turtiainen.

Kunnanjohtaja Markku Lappalainen ja hallintojohtaja Hilkka Ikonen ottivat vastaan iloisin mielin luovutetun Ilmarinen-taulun. Taulu on nähtävissä yleisesti kunnan valtuustosalissa.

 

3. Sääntömääräinen sukukokous

 

Sääntömääräinen sukukokous pidetään Ilomantsissa Pääskyn Pesä-kylpylän tiloissa heinäkuun 11. päi-vänä 2015. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita, ja kutsut tulevat lähempänä ajankohtaa. Varatkaa tämä päivä kalenteriinne jo hyvissä ajoin.

Ns. virallisten asioiden lisäksi päätetään Sissolan vastaanottamisesta sukuseuran nimiin, mikäli Ilomantsin kunta voi lahjoituksen tehdä aikanaan. Samassa asiassa pohdiskellaan toimintaa ja rahoitustapaa sillä ilman julkista tukea seura ei voi ottaa vastaan kiinteistöä.

Seuran säännöistä ja yhdistyslaista Sissolaan liittyen on selvitetty edellisessä tiedotteessa 2/10.11. 2013.

 

4. Jäsentoimintakysely

 

Jäsenkyselyyn vastasi 51 jäsenmaksunsa maksaneista vain 12 jäsentä (23,5 % ). Osanotto oli vähäinen, mutta mielipiteet selkeitä.

Osanottajat puolsivat hallituksen toimia Sissolan saamiseksi sukuseuralle; 59 % kannatti jatkotoimenpiteitä ja vain 2 henkilöä vastusti hankinta-ajatusta. Kyselyllä haluttiin selvittää hallituksen ja sukukokouksen valtuutuksen Sissolan hankkimiseksi sukuseuralle. Vastaajat kannattivat jatkotoimia 71 %:sti, vastustajia oli vain 3 henkilöä perustelluin syin.

Toisella kyselyllä selvitettiin jäsenistön halukkuutta osallistua tarvittaessa Sissolan tarlkoisiin ja mihin aikaan vuodesta mieluummin sekä vastaajan ikä ja sukupuoli. Neljästätoista yhdeksän ilmoitti halukkuutensa talkoisiin, yksi kieltäytyi, mutta yhdeksän jätti erillisellä kysymyksellä vastaamatta elämäntilanteensa vaikutuksen talkoisiin. Talkoiden parasta työaikaa olisi kevät-, kesä- ja syyskausi.

Vastaajista yhdeksän oli miehiä ja naisia neljä, yksi jätti sukupuolensa ilmoittamatta. Miesten ikä vaihteli 61:stä 77:ään vuoteen ja keski-iäksi tuli 67,5 vuotta. Naisten ikä oli 75-90 vuotta ja keski-iäksi siten 72,3 vuotta.

Kolmannella kyselyryhmällä tiedusteltiin jäsenten toiminnallista halukkuutta esim. sukutapaamisilla, seuran järjestämillä matkoilla ja jäsenistön suhtautumisella puolisoiden suvun mukaan ottamista seuran tapahtumiin. Kuusi henkilöä hyväksyi puolisosuvun mukaan ottamista ja viisi ei välittänyt heistä.

Sukukokousten välisenä aikana, ottaen huomioon jäsenistön vanhentuneen iän, ei tunnettu oikeastaan mitään mielenkiintoa erillisiin kesätapahtumiin tai turismiin.

Seuraava sukukokous pidettäisiin mieluiten Sissolassa ( 14:stä 11 puolsi Sissolaa ), muut paikat hajaantuivat: Ilomantsi, Parppeinvaara ja Bomba tässä järjestyksessä. Kuhmoa esitettiin Kalevala-matkana ja jumalanpalvelusta kokouksessa.

 

5. Seuran talous ja jäsenmaksut

 

Toimintakauden aikana jäsenmaksunsa suoritti 51 henkilöä, kun suvullisia nimiä on kuitenkin yli 140. Jäsenmaksu on ollut 35 euroa ja muita tuloja Jorma Sissosen syntymäpäivälahjoitus sukuseuralle.

Kyselykirjeistä huolimatta jäsenmaksutuotot jäivät vähäiseksi, mutta seuran tilinpäätös toimintakaudelta on vajaat 2000 € ylijäämäinen.

 

6. Lopuksi

 

Sukuseuran jäsenillä on maineikas kulttuurinen historia takanaan. Tälläkään päättyvällä toimintakaudella hallitus ei ole kyennyt luomaan Simanan suuruista uutta runoperinnettä, sen voimat ovat menneet Sissolan asioiden hoidossa.

Tervetuloa sydämellisesti sukuseuran kokoukseen 11. 7. 2015!

Unto Kuittinen

Puheenjohtaja